Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Becamex

Ấp Mương Đào, Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

Hotline 24/7

0274 3591 393 - 3591 779

Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Becamex

Ấp Mương Đào, Xã Long Nguyên, H. Bàu Bàng, T. Bình Dương
MST: 3700945605 - Ngày hoạt động: 10/07/2008
0274 3591 393 - 3591 779     0274 3591 394
becamexcmc@gmail.com