Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Becamex

Ấp Mương Đào, Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

Hotline 24/7

0274 3591 393 - 3591 779

Đất sét trắng đỏ

Đất sét Trắng - Đỏ chuyên dùng sản xuất Gạch Tuynel

Đất sét Trắng - Đỏ chuyên dùng sản xuất Gạch Tuynel